Kệ ly
Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

Mã: KL680

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: 2

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • TỦ BẾP - TB_51
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : Thái Lan

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.